- .
" ". 7.

 
 
 
 
 
 

gayvysov.ru - +

+

+ -

 
 
 

" ": 1 2 3 4 7 10 -

.